Verplicht doorstuderen met schulden

| Artikelen

Volgens de PvdA is het beter dat leerlingen tot hun 21ste verplicht naar school moeten. De lagere leeftijdsgrens zou niet helpen om schooluitval te voorkomen. Studenten met een vwo-, havo of mbo-2 diploma kunnen volgens de huidige wet op hun 18de jaar de school verlaten. Tanja Jadnanansing (Tweede Kamerlid voor de PvdA) wil de leeftijdsgrens desnoods opkrikken naar 21 jaar, om zo schooluitval tegen te gaan, zo meldt de Persdienst.

TJaarlijks zouden er 27.950 leerlingen school verlaten zonder diploma, waarvan er veel later spijt krijgen. Het CDA is blij met de uitspraak van de PvdA, omdat de partij hier al langer voor pleit. Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog zouden jongeren met een goed diploma meer kans hebben op de arbeidsmarkt. Dat kan zo zijn, maar met het nieuwe beleid rond de studiefinanciering is het afwachten of de voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen.

Vanaf het begin dit jaar verdween de basisbeurs voor studenten. Deze werd vrijgegeven vanaf 18 jaar, de leeftijd waarop mensen volgens de wet mogen stoppen met school. De aanvullende beurs blijft bestaan, maar er wordt vooral een leenstelsel opgezet. De student moet de lening terug betalen in een periode van 15 jaar na de studie als hij genoeg verdient. Als niet alles is afbetaald na deze periode wordt het resterende bedrag kwijtgescholden. Er wordt ook gekeken naar een ov-trajectkaart die alleen gratis reizen biedt van huis naar school. Dit zou de overheid zo 400 miljoen besparen

Snapt u het nog? Laten we het even op een rijtje zetten. Een gemiddelde HBO opleiding kost tussen de 1700 en 1800 euro per jaar. Straks bestaat er geen studiefinanciering meer, maar een lening voor de meeste studenten. Het reizen kan straks ook alleen maar op een bepaald traject. Zelf zit ik nu in het derde jaar van het HBO. Mijn school kost 1800 euro per jaar. De kosten van het reisproduct worden ook bijgehouden in de ‘lening’ van Dienst uitvoering onderwijs (DUO). Na 2,5 jaar heb ik momenteel een studieschuld van meer dan 17.000 euro. Het verschil is dat mijn studieschuld wordt kwijtgescholden als ik mijn diploma binnen heb.

Het Centraal Planbureau berekende dat door de invoering van het leenstelsel mogelijk zo’n 7500 studenten zullen afzien van een studie, 4000 (1,5%) in het hoger beroepsonderwijs en 3500 in het wetenschappelijk onderwijs (2,5%). In landen zoals Engeland en Australië, waar dit leenstelsel al bestaat, zijn er niet minder jongeren gaan studeren. Toch is er afgelopen jaar een record aan inschrijvingen geweest. Studenten wilden nog snel profiteren van studiefinanciering zonder leenstelsel. Dit deden ze door zich voor de ingangsdatum van de wet in te schijven voor een opleiding.

Als er straks minder jongeren gaan studeren uit angst voor een (hoge)lening, dan krijgen we een laag opgeleide beroepsbevolking. Studeren is niet goedkoop. Door de huidige ontwikkelingen in het onderwijs wordt een studie volgen in de toekomst alleen mogelijk wanneer je bijvoorbeeld uit een welvarend gezin komt. En als iedereen moet studeren totdat ze 21 jaar zijn dan ontstaan schulden. Die dienen direct terugbetaald te worden als je na 20 jaar school eindelijk een redelijke baan binnensleept. Of we moeten maar op de overheid vertrouwen en blijven leren, lenen en betalen. De toekomst zal het ons leren.

Bron: anp, metro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *